Spoločenské hry o Slovensku, svete a Európe

Prečo sa s deťmi hrať geografické spoločenské hry?

Jednoducho, učenie môže byť hrou. Vybrali sme také, kde sa deti naučia viac o Slovensku, Európe, či svete. Je ich isto viac, ale tieto sa hráme s deťmi aj doma.

SLOVENSKO JUNIOR

O Slovensku hrou, formou otázok pre menších hráčov. Súťažiť však môžu celé rodiny a verte rodičia, aj vy sa čo to podučíte.

Otázky sú komponované tak, aby neboli triviálne a aby ste sa deti o známych ľuďoch, miestach i udalostiach zábavnou formou dozvedeli veci, ktoré možno netušia ani dospelí.

Kartičky s otázkami sú rozdelené do štyroch okruhov: ľudia a spoločnosť, príroda a geografia, kultúra a rôzne. Každou správnou odpoveďou sa dostávate bližšie k cieľu. Žiadnemu z okruhov sa nevyhnete, ale môžete získať na tých, v ktorých máte väčší prehľad. Na to, aby ste v hre zvíťazili, budete potrebovať aj trochu šťastia.

Každý rodič dieťaťu rád pomôže a pritom sa spolu naučíte tiež veľa nových vecí.  

EURÓPA, SLOVENSKO či SVET –  OTÁZKY A ODPOVEDE

S touto hrou sa naučia mnoho nielen deti, ale aj dospelí.

Na výber máte témy Slovensko, Európa, alebo celý svet. Každá hra obsahuje 2400 zaujímavých otázok tykajúcich sa jednotlivých tém. Okruhy ako história, kultúra, príroda/technika/veda, geografia a šport – z týchto tém vás aj deti hra preverí. Nevadí, ak odpovede s deťmi neviete. O tom to je, naučíte sa veci, o ktorých ste ani nechyrovali.

Na víťazstvo budete potrebovať aj trochu šťastia.

PEXESO – VLAJKY

Hra ktorú poznajú všetci – pexeso.

V tomto pexesku sa spájajú štáty s vlajkou Takže nehľadáte rovnaké páry, ale kombináciu štát/vlajka.

Pexeso je Európa, Afrika, Amerika, či Ázia. Takto sa deti naučia vlajky veľmi jednoducho. Už malé deti majú o vlajky veľký záujem.

CORTEX GEO

Poznáte hru Cortex. My sme jej prepadli už dávno. S deťmi hrávame rôzne verzie Cortexu, ale tu na stránke Malý cestovateľ sme vybrali tie, ktoré súvisia s geografiou. Takže do toho, isto sa zabavíte.

Precvičíte si postreh, rýchlosť, logické myslenie, pamäť, či rozpoznávať predmety podľa hmatu. Všetko v zemepisnej oblasti.

Vyhráva ten, kto zloží malý puzzlový mozog. 🙂

SVET V KOCKE! SLOVENSKO V KOCKE!

Hra určená menším deťom. Na výber SVET či SLOVENSKO v kocke

Ako na to? Vždy si 1 kartu vyberiete, dívate sa na ňu 10 sekúnd (kým sa presypú hodiny, deti môžu mať čas dlhšie) a potom si vezme kartu váš súper. Vy hodíte kockou a podľa toho, aké na nej padne číslo, Vám protihráč prečíta otázku.

Napr.: V ktorých rokoch sa odohrala revolúcia spomínaná na kartičke?  Koľko vodorovných pruhov má na sukni Alžbeta Bátoriová?, či Pri ktorom plese sa nachádza dolná stanica lanovky? Zapamätali ste si to? Ak áno, je karta Vaša!

Je to o pamäti a postrehu, ale zároveň si deti precvičia otázky o svete či Slovensku.

Takže hrajme sa s deťmi, mnohému sa naučia a spolu sa zabavíme.

Chcete si hru kúpiť? Pozrite v našom zozname:

Najčítanejšie články